Arcidiecézna púť detí do Obišoviec

Púť detí do Obišoviec sa uskutoční 11. mája 2019. Nie je to nič náročné ( 2,5 km). Počas putovania budú pripravené zaujímavé stanovišťa. Čaj a obed je pre všetkých zabezpečený. Bližšie informácie sú na plagáte Obišovce 2019 alebo na: erko.sk/putdeti