Poklona pri Božom hrobe

  Veľký piatok Biela sobota
Zbudské Dlhé po obradoch – 21:00   9:00 – do večernej liturgie
Hrabovec n./L. po obradoch – 21:15   9:15 – do večernej liturgie
Jabloň   9:30 – 15:50
Slovenské Krivé   9:45 – 16:20