Duchovná obnova pre rozvedených

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach
Vás srdečne pozýva na duchovnú obnovu pre rozvedených
od 30.11.- 2.12.2018 v Bardejovských kúpeľoch.
Viac informácií nájdete na stránke rodina.rimkat.sk