Celodiecézna púť k Ružencovej Panne Márii v Obišovciach

Púť vyvrcholí v nedeľu   1. októbra o 10:30 hod. Sv. omši bude predsedať Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita. Pri tejto sv. omši o. arcibiskup zasvätí arcidiecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.