Výzva Stálej rady Konferencie biskupov Slovenska veriacim

Rok Sedembolestnej Panny Márie je vynikajúcou príležitosťou na obnovu našich rodín a manželstiev. Je časom milostí, odpustenia a požehnania.
Boh nám doprial tento milostivý čas, aby sme si všetci rodinu a manželstvo viac vážili a napomáhali ich rozvoju.

V situácii, keď sa v legislatíve mnohých európskych štátov šíri rodová ideológia, sa obraciame na všetkých katolíkov, aby sme za upevnenie rodín a manželstiev obetovali tohoročné pôstne obdobie.

Modlime sa, aby všetci vo svedomí poznali pravdu, že prirodzenosť je Božím darom a nie osobným rozhodnutím človeka. Spoločne prosme, aby aj Ústava Slovenskej republiky zohľadňovala, že manželstvo je zväzkom muža a ženy; že práva a povinnosti vyplývajúce z manželstva nie je možné založiť inak. Modlime sa, aby deťom bolo dopriate poznať otca a mamu a byť nimi vychovávaní.

S týmto úmyslom zverejňujeme prosby, ktoré je možné vkladať do spoločných modlitieb veriacich.

Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!