Výzva arcibiskupa k modlitbe za pokoj na Ukrajine

Otec arcibiskup Bernard Bober prostredníctvom e-mailu zaslal prosbu kňazom a cez nich veriacim košickej arcidiecézy k modlitbe za pokoj vo svete, zvlášť na Ukrajine. Apeluje na spoločnú modlitbu, keď píše: „Na tento úmysel nech sa po tieto dni obetuje osobitne modlitba sv. ruženca, ktorú sa v našich kostoloch zvykneme spoločne modlievať pred sv. omšou.“ No nezabúda ani na súkromnú modlitbu, v ktorej sa môžeme spojiť na spoločný úmysel – za pokoj na Ukrajine: „ Okrem toho, povzbudzujem všetkých veriacich k osobnej modlitbe pred Svätostánkom alebo pred krížom.“