Univerzita tretieho veku na Teologickej fakulte v Košiciach

Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy v oblasti katolíckej teológie a filozofie. Organizované je formou sústredení, ktoré sa konajú raz týždenne. Celé štúdium trvá tri roky (6 semestrov).

Bližšie info je na stránke: ku.sk