Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Od pondelka (5.5.) do Nedele Dobrého Pastiera (11.5.) prebieha týždeň modlitieb za duchovné povolania. Dnes (4.5.) pri východe z kostola bola možnosť vytiahnuť si z košíka lístok s menom kňaza, či rehoľníka, za ktorého venujete týždenné modlitby. Modlitby potrebuje každý z nás, ale zvlášť v tomto týždni ich potrebujú kňazi, rehoľníci, či rehoľné sestry. Vďaka za vašu horlivosť.