Týždeň modlitieb mladých za mladých

Počas týždňa od 23. do 31. mája bude prebiehať na celom Slovensku podujatie s názvom “Týždeň modlitieb mladých za mladých” pripravované Radou pre mládež a univerzity KBS. Bližšie info je na: t3m.sk

V našej farnosti budeme mať v piatok 29. 5. po birmovaneckej sv. omši adoráciu za našich birmovancov a mladých.