Turíčna novéna – Gaboltov

Pátri redemptoristi z Gaboltova srdečne pozývajú na tohtoročnú turíčnu novénu, ktorá sa začne 5.5. (o 17:00 hod.) a ukončí sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 15.5. o 10:30 hod. slávnostnou sv. omšou.