Sviečka za nenarodené deti

Aj tento rok sa uskutoční celoslovenská akcia „Sviečka za nenarodené deti“, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra zapálením sviečky a modlitbou, alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Podporiť túto akciu môžete zakúpením sviečky v hodnote 1 euro v sakristii kostola. Viac informácií nájdete tu