Sviatosť zmierenia v predvianočnom čase

Sobota  19. 12. 2015 Slov. Krivé 

Jabloň

Zbudské Dlhé

14:00 – 14:30 

15:00 – 16:00

16:30 – 17:30

Utorok 22. 12. 2015 Hrabovec n./L. 16:00 – 18:00
 
Vysluhovanie sv. zmierenia v Humennom:
Sobota 19. 12. 2015 Vo všetkých troch kostoloch 9:00 – 12:00
Nedeľa 20. 12. 2015 HE – mesto a sídl.III 14:00 – 17:30