Svätý rok milosrdenstva – harmonogram otvárania brán

Katedrála sv. Alžbety v Košiciach: 13.12. o 10:15 so štáciou u premonštrátov

Konkatedrála v Prešove: 13.12. o 07:45 so štáciou na fare

Bazilika Bardejov: 13.12. o 10:00Bazilika Vranov: 13.12. o 11:00

Sobrance: 13.12. o 11:30

KE – KVP: 13.12. o 15:00

Moldava: 13.12. o 16:00

Snina: 19.12. o 17:30

Veľký Šariš: 20.12. o 10:00

Malá Vieska: 20.12. o 10:30

Humenné: 20.12. o 14:00

Lipany: 26.12. o 15:00Trebišov: 27.12. o 09:00

Sabinov: 27.12. o 10:30

Michalovce : 27.12. o 10:30

Stropkov: 27.12. o 11:00

Obišovce: 6.1. o 10:00

Gaboltov: 6.1. o 10:00

Svinia: 6.1. o 11:00

Svätá Mária: 10.1. o 15:00