Sv. omše počas vianočných sviatkov

24.12. – štedrý deň:
22:00 – Jabloň
22:30 – Hrabovec n./L.
24:00 – Zbudské Dlhé
25.12. – Narodenie Pána:
8:00 – Slovenské Krivé
8:00 – Hrabovec n./L.
9:15 – Zbudské Dlhé
10:30 – Jabloň
26.12. – sv. Štefan:
8:00 – Jabloň
9:15 – Hrabovec n./L.
10:30 – Zbudské Dlhé