Stretnutie členov ružencových bratstiev

Dominikánske Mariánske Centrum v Košiciach pozýva všetkých členov Ružencových bratstiev na stretnutie v kostole dominikánov 21.5.2016.

PROGRAM STRETNUTIA:
9:00    privítanie veriacich
9:15    príhovor promótora pre ruženec: fr. Melichar Matis OP
9:20    modlitba Koruny Panny Márie
9:30    modlitba posvätného ruženca
10:30    príhovor na tému: Ruženec, jednoduchá a hlboká modlitba
11:30    modlitba posvätného ruženta
12:15    svätá omša- fr. Reginald Slavkovský OP, provinciál Rehole dominikánov na Slovensku
agapé