Slávnosť birmovania

Srdečne pozývame celú farnosť, ako aj pozvaných hostí na slávnosť udeľovania sv. birmovania naším birmovancom a to v sobotu – 27. 6. 2015 o 11:00 hod. v Hrabovci nad Laborcom. Hlavným celebrantom a vysluhovateľom bude Mons. Bernard Bober, arcibiskup. Tešíme sa na vás.