Rok zasväteného života

Svätý Otec František vyhlásil rok 2015 za Rok zasväteného života, ktorý sa začne modlitbovou vigíliou prvej adventnej nedele. V spoločenstve s celou Cirkvou a so Svätým Otcom otvorenie Roka zasväteného života v našej arcidiecéze bude v sobotu 29. 11. 2014 o 17:30 v dominikánskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach. Bližšie info tu