Rok zasväteného života

Tento rok 2015 je Svätým otcom vyhlásený za Rok zasväteného života. Z tejto príležitosti o. arcibiskup Mons. Bernard Bober dekrétom určil dni a chrámy Košickej arcidiecézy, kde je možné počas tohto roka získať úplne odpustky. Dekrét – Odpustky v Roku zasväteného života