Rok Sedembolestnej v našej farnosti

Duchovná príprava v roku Sedembolestnej prebieha aj v našej farnosti. Príprava spočíva v tom, že každá rodina, ktorá sa rozhodne uctiť si Pannu Máriu, môže prijať medzi seba, do svojho rodinného kruhu pietu Sedembolestnej. V každej našej dedinke bude pieta putovať mesiac pred odpustovou slávnosťou. Je vhodné k soche pripraviť kyticu kvetov a zomknúť sa rodina pri spoločnej modlitbe sv. ruženca. V nedeľu pri sv. omši kňaz zverí rodiny, ktoré prijali Pannu Máriu do svojej rodiny pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie.