Rok Sedembolestnej Panny Márie

Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka udeľuje Jubilejnému roku dar úplných odpustkov.

Dekrét si môžete prečítať tu

Otec arcibiskup Mons. Bernerd Bober dekrétom určil, v ktorých kostoloch a kedy môžeme získať úplné odpustky. Môžete si ho prečítať tu