Rádio Lumen spája lumenrodiny

Tento projekt Rádia Lumen vyzýva rodiny spojiť sa do veľkého rozhlasového spoločenstva rodín, ktoré chce spoločne rásť vo viere, k láske k Bohu a blížnemu a vzájomne sa obohacovať. Rodiny sa môžu prihlasovať od decembra 2014 do januára 2015. Bližšie informácie sú na stránke www.lumen.sk