Púť zrelosti

Mladí nad 23 rokov sú pozývaní v dňoch 21.-23. novembra do Pavloviec nad Uhom v poradí už na 16. púť zrelosti.

Jej témou bude „Zranenie – dozrievanie v láske“. Hlavnou prednášateľkou bude psychologička a terapeutka z Ukrajiny – Olena Omelchenko. Počas púte bude aj kríž SDM, ktorý mladým daroval sv. otec Ján Pavol II. Viac info o programe a prihlasovaní na: www.domcek.org