Púť zaľúbených – Šaštín

Počas víkendu od 12. 2. do 14. 2. 2016 sa v Šaštíne uskutoční 9. ročník Púte zaľúbených. Hlavným hosťom púte bude o. Cyril Vasiľ SJ. Bližšie informácie, registrácia atď. je možné zhliadnuť na zalubeni.sk