Projekt „Adoptuj si bohoslovca“

Pápežské misijné diela na Slovensku rozbiehajú projekt „Adoptuj si bohoslovca.“ Je možnosť adoptovať si bohoslovca v Benine alebo Burkina Faso a podporovať jeho štúdium modlitbou i finančne. Podrobnejšie informácie sú na www.misijnediela.sk