Program sv. omší počas Vianoc

24.12.2015 Štedrý deň 22:00 

24:00

24:00

Hrabovec n./L. 

Jabloň

Zbudské Dlhé

25.12.2015 Narodenie Pána(slávnosť) 9:00 

9:00

10:30

10:30

Slov. Krivé 

Zbudské Dlhé

Hrabovec n./L.

Jabloň

26.12.2015 Sv. Štefan, mučeník (sv.) 9:00 

9:00

10:30

10:30

Jabloň 

Hrabovec n./L.

Zbudské Dlhé

Slov. Krivé

27.12.2015 Svätej Rodiny
Ježiša, Márie a Jozefa
9:00 

9:00

10:30

10:30

Slov. Krivé 

Zbudské Dlhé

Hrabovec n./L.

Jabloň