Program bohoslužieb na veľkonočné dni v našej farnosti

  Zelený štvrtok Veľký piatok Biela sobota Veľkon. nedeľa Veľkon. pondelok
Zbudské Dlhé 18:30 15:00 19:30 10:30 9:00
Hrabovec n./L. 18:30 17:00 19:30 9:00 10:30
Jabloň 17:30 15:00 19:30 10:30 8:00
Slov. Krivé 9:00 9:00