Program bohoslužieb na veľkonočné dni v našej farnosti

Zelený štvrtok 18:00

18:00

Zbudské Dlhé

Hrabovec n./L.

Veľký piatok

(prísny pôst)

(zbierka – Boží hrob)

15:00

17:00

Zbudské Dlhé

Hrabovec n./L.

Biela  sobota

 (zbierka – Boží hrob)

19:00

19:00

Zbudské Dlhé

Hrabovec n./L.

Veľkonočná nedeľa

 (požehnanie jedál)

(zmena času: 2:00 => 3:00)

9:00

9:00

10:30

10:30

Slov. Krivé

Hrabovec n./L.

Jabloň

Zbudské Dlhé

Veľkonočný pondelok 8:00

9:15

10:30

10:30

Zbudské Dlhé

Jabloň

Slov. Krivé

Hrabovec n./L.