Požehnanie novej krížovej cesty

Na 1. pôstnu nedeľu (9.3.2014) bola slávnostne požehnaná nová krížová cesta vo farskej záhrade. Osadená bola nielen pre spoločnú pobožnosť, ale aj pre súkromnú modlitbu krížovej cesty, ktorú si môžete kedykoľvek vykonať.

Foto je k dispozícii na našom FB profile.