Poklona pri Božom hrobe

  Veľký piatok Biela sobota
Zbudské Dlhé po obradoch – 21:00 9:00 – do večernej liturgie
Hrabovec n./L. po obradoch – 21:30 9:00 – do večernej liturgie
Jabloň po obradoch – 21:15 9:15 – do večernej liturgie
Slovenské Krivé 9:30– 16:00