Pochod za život v Humennom

Všetkých z našej farnosti srdečne pozývame na „Humenné za život“. Týmto pochodom za život môžeme dať dňa 22.03.2014 najavo, že nie sú nám ľahostajné témy života a každý má právo narodiť sa. Samotnému pochodu v Humennom predchádza duchovná príprava v kostole Všetkých svätých. Bližšie informácie si môžete pozrieť na plagáte

Plagat-HE-za-zivot2