Ples 2014 – poďakovanie

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii jubilejného 10. ročníka obecno-farského plesu. Ostali nám krásne spomienky, zopár fotografíí, ktoré si môžete pozrieť na našej FB stránke, alebo ktoré budú aj na obecnej stránke: www.zbudskedlhe.ocu.sk  Tešíme sa na budúci rok