Vianočná sviatosť zmierenia

Sobota – 14. 12.:

Slovenské Krivé          9.00 – 10.00
Zbudské Dlhé             10.30 – 11.30
Jabloň                   14.30 – 15.30

Nedeľa – 15. 12.:   

Hrabovec n./L.          14.00 – 15.00

Spoveď chorých – 20. 12. 2013 (piatok) od 8.00 hod. Chorých nahláste v sakristii kostola do 15. 12. 2013