Koledníci a jasličková pobožnosť

K vianočným sviatkom a tradíciám neodmysliteľne patrí aj koledovanie. Naše deti si aj počas tohtoročných vianočných sviatkov pripravili krásny program na jasličkovú pobožnosť a mládež zasa tradičné koledovanie. Ďakujeme im za spríjemnenie vianočnej atmosféry.

Zomrel kňaz Ján Lauda

Dnes zomrel kňaz Ján Lauda, ktorý pôsobil v rokoch 1990-1992 aj v našej farnosti. Pohreb bude v piatok 27. 12. 2013 o 10.00 hod v Michalku a o 13.30 hod v Humennom – kostol Všetkých svätých.
Vo svojich modlitbách za spásu duše myslíme na zomrelého kňaza aj my farníci.
Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.

Betlehemské svetlo

Dnes (21. 12.) prichádza betlehemské svetlo aj do našej farnosti. Ani tento rok nebude štedrá večera bez tohto svetla. Kto chce, môže si ho prevziať z kostola na štedrý deň dopoludnia od 10.00 do 12.00 a priniesť ho do svojho príbytku.