Poklona pri Božom hrobe

 

Veľký piatok

Biela sobota

Zbudské Dlhé

18:30 – 21:00

9:00 – 19:30

Hrabovec n./L.

16:30 – 21:15

9:15 – 17:00

Jabloň

16:30 – 21:30

9:30 – 19:00

Slovenské Krivé

9:45 – 16:20