Adventná besiedka v DSS Jabloň

Klienti Domova sociálnych služieb v Jabloni už tradične organizovali adventnú besiedku spojenú s predvianočným programom pre personál a ostatných klientov domova.
Besiedke najprv predchádzala sviatosť zmierenia a prijatie Eucharistie, keďže poniektorí klienti navštevujú bohoslužby v našom filiálnom kostole v Jabloni.
Za krásny predvianočný program im z úprimného srdca ďakujeme a tešíme sa na spoločné prežívanie vianočných sviatkov.

Vianočná sviatosť zmierenia

Sobota – 14. 12.:

Slovenské Krivé          9.00 – 10.00
Zbudské Dlhé             10.30 – 11.30
Jabloň                   14.30 – 15.30

Nedeľa – 15. 12.:   

Hrabovec n./L.          14.00 – 15.00

Spoveď chorých – 20. 12. 2013 (piatok) od 8.00 hod. Chorých nahláste v sakristii kostola do 15. 12. 2013