Zomrel kňaz Ján Lauda

Dnes zomrel kňaz Ján Lauda, ktorý pôsobil v rokoch 1990-1992 aj v našej farnosti. Pohreb bude v piatok 27. 12. 2013 o 10.00 hod v Michalku a o 13.30 hod v Humennom – kostol Všetkých svätých.
Vo svojich modlitbách za spásu duše myslíme na zomrelého kňaza aj my farníci.
Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.

Betlehemské svetlo

Dnes (21. 12.) prichádza betlehemské svetlo aj do našej farnosti. Ani tento rok nebude štedrá večera bez tohto svetla. Kto chce, môže si ho prevziať z kostola na štedrý deň dopoludnia od 10.00 do 12.00 a priniesť ho do svojho príbytku.

Sv. omše počas vianočných sviatkov

24.12. – štedrý deň:
22:00 – Jabloň
22:30 – Hrabovec n./L.
24:00 – Zbudské Dlhé
25.12. – Narodenie Pána:
8:00 – Slovenské Krivé
8:00 – Hrabovec n./L.
9:15 – Zbudské Dlhé
10:30 – Jabloň
26.12. – sv. Štefan:
8:00 – Jabloň
9:15 – Hrabovec n./L.
10:30 – Zbudské Dlhé

Adventná besiedka v DSS Jabloň

Klienti Domova sociálnych služieb v Jabloni už tradične organizovali adventnú besiedku spojenú s predvianočným programom pre personál a ostatných klientov domova.
Besiedke najprv predchádzala sviatosť zmierenia a prijatie Eucharistie, keďže poniektorí klienti navštevujú bohoslužby v našom filiálnom kostole v Jabloni.
Za krásny predvianočný program im z úprimného srdca ďakujeme a tešíme sa na spoločné prežívanie vianočných sviatkov.