Hromnice – Deň zasväteného života – 2. február

Pápež Ján Pavol II. v roku 1997 spojil liturgický sviatok Uvedenia Pána do chrámu (Obetovanie Pána-Hromnice), ktorý pripomína Ježišovo zasvätenie s pripomienkou všetkých tých, ktorí v Cirkvi zasväcujú svoj život celoživotnej službe Bohu a ľuďom.

Aj v našej košickej arcidiecéze pôsobí niekoľko mužských a ženských reholí. Otec arcibiskup Mons. Bernard Bober spolu s ďalšími biskupmi bude slúžiť sv. omšu z príležitosti Dňa zasväteného života v sobotu (1.2.2014) o 9:30 v kostole Nanebovzatia Panny Márie (dominikáni) v Košiciach.

Ples 2014 – poďakovanie

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii jubilejného 10. ročníka obecno-farského plesu. Ostali nám krásne spomienky, zopár fotografíí, ktoré si môžete pozrieť na našej FB stránke, alebo ktoré budú aj na obecnej stránke: www.zbudskedlhe.ocu.sk  Tešíme sa na budúci rok

10. obecno-farský ples

Srdečne Vás pozývame na jubilejný 10. ročník obecno-farského plesu 25.1.2014 o 19.00 v sále OcÚ v Zbudskom Dlhom.
Vstupenky je možné zakúpiť si na obecných úradoch dedín našej farnosti alebo v sakristii kostolov.
Hraje skupina Pajtáše zo Sniny – kvalita zábavy zaručená. Môžete sa presvedčiť na našej FB stránke.
Pozrite si aj Plagát