Pochod za život v Humennom

Všetkých z našej farnosti srdečne pozývame na „Humenné za život“. Týmto pochodom za život môžeme dať dňa 22.03.2014 najavo, že nie sú nám ľahostajné témy života a každý má právo narodiť sa. Samotnému pochodu v Humennom predchádza duchovná príprava v kostole Všetkých svätých. Bližšie informácie si môžete pozrieť na plagáte

Plagat-HE-za-zivot2

Návšteva misijných sestier

Misijné  sestry  služobnice Ducha   Svätého   z Ivanky   pri  Nitre

nám ponúkajú na  piatok  14. 03. 2014 v Jabloni nasledovný  duchovný  program:

krížová  cesta, predstavenie  Misijnej  kongregácie  služobníc  Ducha   Svätého

naše misie, poďakovanie  členom   Misijného  združenia   Ducha   Svätého  za  modlitby a  podporu

duchovný  impulz, spoločná  modlitba

Teším sa na spoločné stretnutie nás farníkov s misijnými sestrami.

Výzva Stálej rady Konferencie biskupov Slovenska veriacim

Rok Sedembolestnej Panny Márie je vynikajúcou príležitosťou na obnovu našich rodín a manželstiev. Je časom milostí, odpustenia a požehnania.
Boh nám doprial tento milostivý čas, aby sme si všetci rodinu a manželstvo viac vážili a napomáhali ich rozvoju.

V situácii, keď sa v legislatíve mnohých európskych štátov šíri rodová ideológia, sa obraciame na všetkých katolíkov, aby sme za upevnenie rodín a manželstiev obetovali tohoročné pôstne obdobie.

Modlime sa, aby všetci vo svedomí poznali pravdu, že prirodzenosť je Božím darom a nie osobným rozhodnutím človeka. Spoločne prosme, aby aj Ústava Slovenskej republiky zohľadňovala, že manželstvo je zväzkom muža a ženy; že práva a povinnosti vyplývajúce z manželstva nie je možné založiť inak. Modlime sa, aby deťom bolo dopriate poznať otca a mamu a byť nimi vychovávaní.

S týmto úmyslom zverejňujeme prosby, ktoré je možné vkladať do spoločných modlitieb veriacich.

Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!

 

Vzácni jubilanti

V sobotu 1. marca 2014 o 10:00 v katedrále sv. Alžbety sv. omšou sa poďakujú Pánu Bohu otec arcibiskup Alojz Tkáč za 80 rokov života a otec kardinál Jozef Tomko za 90 rokov života a 65 rokov kňazstva. Otec kardinál bude hneď v nedeľu 2. marca o 10.30 sláviť Eucharistiu v rodisku v Udavskom. Kto chce, môže sa slávností zúčastniť a sprevádzať jubilantov svojimi modlitbami a žičeniami Božích milostí, požehnania a trvalého príhovoru Sedembolestnej Panny Márie.