Nová e-mail adresa

Farský úrad Zbudské Dlhé začína používať novú e-mailovú adresu:    zbudskedlhe.fara@gmail.com

Kontaktovať nás môžete už len na tejto e-mailovej adrese. Ostatné kontakty farského úradu (tel., …) ostávajú nezmenené.

Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva (NTM) je celosvetová kampaň na podporu manželstva. Prebieha v týždni osláv sviatku sv. Valentína (10. 2. – 16. 2.). Cieľom NTM 2014 je podporiť hodnoty vernosti, celoživotného, zmysluplného manželstva ako základu každej rodiny.

22. svetový deň chorých

Svetový deň chorých sa každoročne slávi 11. februára už od roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. Tento deň je venovaný chorým ľuďom na celom svete. Cieľom je vytváranie podmienok pre chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach. Katolícka cirkev v tento deň slávi sviatok Panny Márie Lurdskej. Pri svätých omšiach vyslúžim chorým sviatosť pomazania nemocných.