Výzva arcibiskupa k modlitbe za pokoj na Ukrajine

Otec arcibiskup Bernard Bober prostredníctvom e-mailu zaslal prosbu kňazom a cez nich veriacim košickej arcidiecézy k modlitbe za pokoj vo svete, zvlášť na Ukrajine. Apeluje na spoločnú modlitbu, keď píše: „Na tento úmysel nech sa po tieto dni obetuje osobitne modlitba sv. ruženca, ktorú sa v našich kostoloch zvykneme spoločne modlievať pred sv. omšou.“ No nezabúda ani na súkromnú modlitbu, v ktorej sa môžeme spojiť na spoločný úmysel – za pokoj na Ukrajine: „ Okrem toho, povzbudzujem všetkých veriacich k osobnej modlitbe pred Svätostánkom alebo pred krížom.“

Rok Sedembolestnej Panny Márie

Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka udeľuje Jubilejnému roku dar úplných odpustkov.

Dekrét si môžete prečítať tu

Otec arcibiskup Mons. Bernerd Bober dekrétom určil, v ktorých kostoloch a kedy môžeme získať úplné odpustky. Môžete si ho prečítať tu

Nová e-mail adresa

Farský úrad Zbudské Dlhé začína používať novú e-mailovú adresu:    zbudskedlhe.fara@gmail.com

Kontaktovať nás môžete už len na tejto e-mailovej adrese. Ostatné kontakty farského úradu (tel., …) ostávajú nezmenené.

Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva (NTM) je celosvetová kampaň na podporu manželstva. Prebieha v týždni osláv sviatku sv. Valentína (10. 2. – 16. 2.). Cieľom NTM 2014 je podporiť hodnoty vernosti, celoživotného, zmysluplného manželstva ako základu každej rodiny.

22. svetový deň chorých

Svetový deň chorých sa každoročne slávi 11. februára už od roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. Tento deň je venovaný chorým ľuďom na celom svete. Cieľom je vytváranie podmienok pre chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach. Katolícka cirkev v tento deň slávi sviatok Panny Márie Lurdskej. Pri svätých omšiach vyslúžim chorým sviatosť pomazania nemocných.