Odpustová slávnosť v Zbudskom Dlhom

Srdečne pozývame veriacich na odpustovú slávnosť farskej obce Zbudské Dlhé k úcte sv. Štefana Uhorského, kráľa, ktorý bude v nedeľu 16. augusta 2015 o 10:30 hod. Slávnostným celebrantom bude ThDr. Radoslav Lojan, PhD., tajomník teologickej fakulty v Košiciach.