Odpustová slávnosť v Slovenskom Krivom

Srdečne pozývame celú farnosť, ale aj širokú verejnosť putovať ku cti svätých Joachima a Anny do chrámu našej filiálnej obce Slovenské Krivé. Slávnostná svätá omša bude 27. júla 2014 o 10:30 hod.