Odpustová slávnosť v Slovenskom Krivom

Srdečne pozývame veriacich na odpustovú slávnosť našej filiálnej obce Slovenské Krivé k úcte sv. Joachima a Anny v nedeľu 26. júla 2015 o 10:30 hod. Slávnostným celebrantom bude ThLic. František Katriňák, farár v Čani.