Odpustová slávnosť v Hrabovci n./L.

Srdečne pozývame veriacich na odpustovú slávnosť k úcte Ružencovej Panny Márie v Hrabovci n./L. a to v nedeľu 4. októbra 2015 o 10:30 hod. Odpustovej slávnosti bude predchádzať fatimská sobota (3.10.) zo začiatkom o 17:30. V procesii so sochou Panny Márie prejdeme ulicami Hrabovca n./L. a  tento deň (sobotu) zakončíme adoráciou do 21:30 hod. Slávnostným celebrantom bude Mgr. Gabriel Repaský, kaplán v Košiciach – nad Jazerom, náš bývalý bohoslovec.