Návšteva misijných sestier

Misijné  sestry  služobnice Ducha   Svätého   z Ivanky   pri  Nitre

nám ponúkajú na  piatok  14. 03. 2014 v Jabloni nasledovný  duchovný  program:

krížová  cesta, predstavenie  Misijnej  kongregácie  služobníc  Ducha   Svätého

naše misie, poďakovanie  členom   Misijného  združenia   Ducha   Svätého  za  modlitby a  podporu

duchovný  impulz, spoločná  modlitba

Teším sa na spoločné stretnutie nás farníkov s misijnými sestrami.