Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva (NTM) je celosvetová kampaň na podporu manželstva. Prebieha v týždni osláv sviatku sv. Valentína (10. 2. – 16. 2.). Cieľom NTM 2014 je podporiť hodnoty vernosti, celoživotného, zmysluplného manželstva ako základu každej rodiny.