Modlitby mladých za mladých

V týždni od 7. do 15. júna bude prebiehať celoslovenské podujatie: „Týždeň modlitieb mladých za mladých.“ Nosnou myšlienkou tohto ročníka je: „Mám ťa v srdci.“ Do kampane sa dá zapojiť najmä osobnou modlitbou, ale aj spoločnou modlitbou v našich spoločenstvách, farnostiach, či rodinách.

V našej farnosti to bude pre mládež v rámci Vigílie Zoslania Ducha Svätého.