Modlitbová reťaz za kňazov

od 15. 9. do 24. 10. 2014 potrvá 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za všetkých kňazov na Slovensku s aktívnou podporou spoločenstva Modlitby za kňazov (www.mzk.sk), ktorá bude zavŕšená púťou za kňazov v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne dňa 25. 10. 2014. V našej farnosti v tomto čase budeme mať postupne v každej dedinke sv. omšu za duchovné povolania, modlitbu sv. ruženca… a eucharistickú pobožnosť. Najbližšie 29. 9. v ZD a 2. 10. v SK.