Miništrantský futbalový turnaj

V sobotu (4. 10. 2014) bol v poradí 3. ročník miništrantského futbalového turnaja.  Tohto roku zvíťazili a víťazný pohár si odniesli miništranti zo Slovenského Krivého. Srdečne im blahoželáme. Vďaka všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom do tejto akcie zapojili. Zopár fotografií si môžete pozrieť na našom FB profile.