Milión detí sa modlí ruženec

Milión detí na celom svete sa bude v nedeľu 18. októbra spoločne modliť za jednotu a pokoj. Už po desiaty krát iniciatívu organizuje Pápežská nadácia Pomoc Cirkvi v núdzi. Iniciatíva s názvom  „Milión detí v modlitbe“ sa zrodila v roku 2005 v Caracase vo Venezuele a súvisí s prísľubom pátra Pia, že „ak sa bude milión detí spoločne  modliť ruženec, svet sa zmení“. Pápežská nadácia Pomoc Cirkvi v núdzi povzbudzuje deti, aby sa pripojili k modlitbe posvätného ruženca na tento úmysel.