MIKE-stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy

V sobotu 24.5.2014 sa v Prešove – sídl. III. konalo stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy. Po sv. omši, ktorú celebroval o. arcibiskup Mons. Bernard Bober sa začal bohatý športovo-súťažný deň. Aj naša farnosť vyslala na stretnutie 4 zástupcov. Priniesli si nádherný zážitok a vynikajúce dojmy z celého stretnutia. Foto si môžete pozrieť na našej FB stránke.